Make your own free website on Tripod.com

การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย

 

การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย

                                ปลาดุกบิ๊กอุยเป็นปลาดุกลูกผสมที่เกิดจากแม่พันธุ์ปลาดุกอุยผสมกับพ่อพันธุ์ปลาดุกยักษ์  โดยปลาดุกยักษ์มีถิ่นกำเนิดที่อาฟริกา  มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า  Clarias gariepinus  (African  sharpteeth  catfish)  ซึ่งประเทศไทยนำเข้าจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  และจีนบางส่วน  เป็นปลาที่มีขนาดโต  กินอาหารได้ทุกชนิด  ทนทานต่อโรคและสภาพแวดล้อมดี  แต่ข้อเสียมีเนื้อเหลวและสีซีด  ไม่น่ารับประทาน  ส่วนปลาดุกอุยเป็นปลาพื้นเมืองไทย  มีเนื้อรสชาติดี  แต่ข้อเสียคือเลี้ยงโตช้า  คือต้องเลี้ยงถึง 6 – 8  เดือน  เมื่อนำมาผสมกันได้ลูกผสมที่โตเร็ว  และรสชาติคล้ายปลาดุกอุยมาก     และช่วงระยะเวลาที่ใช้ในการเลี้ยงสำหรับตลาดประเทศไทย    คือ  80 – 100  วัน   ได้ปลาขนาด  3 – 4  ตัว  ต่อกิโลกรัม

ลักษณะทั่วไป  ปลาดุกบิ๊กอุย  มีลักษณะก้ำกึ่งระหว่างแม่ปลาดุกอยุและพ่อปลาดุกยักษ์  กระโหลกที่ท้ายทอยแหลมเป็น  3  หยัก  รสชาติดี  เนื้อเป็นสีเหลือง  และไม่เหลว  จึงเป็นที่นิยมของคนไทย

 

การเพาะพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุย

                                ปลาดุกบิ๊กอุยเป็นลูกผสมระหว่าง  ไข่ปลาดุกอุยกับน้ำเชื้อปลาดุกยักษ์  โดยการฉีดฮอร์โมนผสมเทียม

อัตราการใช้ฮอร์โมน Suprefact ประมาณ  10 – 30 ไมโครกรัมต่อแม่ปลา 1 กิโลกรัม 

โมนิเลียม     3 – 5  มิลลิกรัม / 1 กิโลกรัม  ละลายน้ำเป็นสารละลายฉีดให้แม่ปลาโดยฉีดครั้งเดียว  10 – 14  ชั่วโมง สามารถรีดไข่

                                การรีดไข่ต้องรีดใส่ภาชนะเรียบลื่น  และแห้งสนิท  เพราะไข่ปลาดุกเป็นไข่จมติด  จะติดกันเป็นก้อนเมื่อถูกน้ำ

                                น้ำเชื้อปลาดุกยักษ์  สามารถเก็บได้โดยการผ่าท้องปลาดุกยักษ์เพศผู้ แล้วเอาอัณฑะมาตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ ขยี้ในน้ำกลั่น  แล้วนำน้ำกลั่นพร้อมด้วยน้ำเชื้อไปผสมกับไข่ที่รีดไว้แล้ว  ใช้ขนไก่คนให้ทั่ว  เพื่อให้เกิดการปฏิสนธิอย่างทั่วถึง

                                การฟักไข่  เมื่อผสมไข่กับน้ำเชื้อดีแล้ว  ให้ล้างไข่ด้วยน้ำสะอาด  2 – 3  ครั้ง  แล้วนำไข่ไปราดบนแผงฟักที่เตรียมไว้  โดยราดให้กระจายเท่า ๆ กันทั้งแผง  แล้วพักไว้ในบ่อโดยเปิดอากาศตลอดเวลาประมาณ  24 – 30  ชั่วโมงก็จะฟักเป็นตัว

 

การอนุบาล

                                เมื่อลูกปลาออกเป็นตัวแล้วจะเกาะกลุ่มอยู่บริเวณก้นบ่อ  สามารถใช้สายยางดูดไปอนุบาลที่บ่ออนุบาลต่อไป  การอนุบาล 2 – 3 วันแรกยังไม่ต้องให้อาหาร  เนื่องจากมีถุงไข่แดงอยู่  หลังจากนั้นให้กินไรแดง หรืออาร์ทีเมีย  ประมาณ 5 – 7 วัน จึงเริ่มฝึกให้กินอาหารสมทบ  ถ้ามีไรแดงมากให้กินไรแดงตลอดก็จะโตเร็วและแข็งแรงดี

 

วิธีการเลี้ยง

                            1.  เตรียมบ่อ  สำหรับเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย  ตามวิธีการเตรียมบ่อในใบความรู้เรื่องการเตรียมบ่อเพื่อกำจัดศัตรูปลา และสร้างแพลงค์ตอนสำหรับเป็นอาหารปลา

                           2.  การปล่อยปลาลงเลี่ยง  คงปล่อยลูกปลาขนาด  1  นิ้ว  ในช่วงเช้าหรือบ่าย  ก่อนปล่อยต้องปรับอุณหภูมิน้ำในถุงและในบ่อให้ใกล้เคียงโดยการแช่ถุงปลาไว้ในบ่อ  แล้วค่อย ๆ วิดน้ำในบ่อใส่ในถุงปลา

                             3.  การให้อาหาร  อาหารที่ให้สำหรับปลาดุกบิ๊กอุย  ควรมีโปรตีนไม่ต่ำกว่า  30 %  เนื่องจากเป็นปลากินเนื้อ  และให้อาหารอย่างน้อยวันละ  2  ครั้ง  เช้า  - เย็น  โดยให้อาหาร 3 – 5 %  ของน้ำหนักตัว

 

BACK